Pohađanje vjeronauka u centrima za učenike s teškoćama 2018./2019.

centaručenicivjeroučenicipostotak
Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonaći – Split2424100 %
Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj – Split1717100 %
Centar za autizam – Split434195,35%
U K U P N O848297,62 %

Zanimljivosti

Džebel Musa tj. Horeb planina je visoka 2641 metar. Nalazi se na južnom vrhu Sinajskog poluotoka.

Humor

Kompjuter me pobijedio u šahu. – Poslije sam ga prebio.

Poslovice

Ljudi se poznaju po znoju i po danoj riječi. (Arapska)