Pohađanje vjeronauka u centrima za učenike s teškoćama 2017./2018.

centar učenici vjeroučenici postotak
Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonaći – Split 22 22 100 %
Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj – Split 21 21 100 %
Centar za autizam – Split 40 37 92,50 %
U K U P N O 83 80 96,39 %

Zanimljivosti

Svakog dana rodi se 364 321 beba a umre 147 137. Dakle planeta je svakoga dana bogatija za 217 184 čovjeka.

Humor

– Zašto su Izraelci napravili zlatno tele na Sinaju? – Nisu imali novaca za zlatnu kravu.

Poslovice

Živi s ljudima kao da te Bog gleda, a govori s Bogom kao da te ljudi slušaju. (Seneka)