Pohađanje vjeronauka u centrima za učenike s teškoćama 2017./2018.

centaručenicivjeroučenicipostotak
Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonaći – Split2222100 %
Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj – Split2121100 %
Centar za autizam – Split403792,50 %
U K U P N O838096,39 %

Zanimljivosti

U zabavnom parku Gardaland, u Italiji, izgrađena je katolička crkva posvećena sv. Filipu Neriju, u kojoj pojedine grupe imaju svetu Misu.

Humor

Nakon ispita pita učenik profesora: ‘Za koliko sam odgovorio, profesore?’ ‘Za deset. Pišem jedan, pamtim nula!’

Poslovice

Slušaj druge ili će te vlastiti jezik učiniti gluhim. (Indijska)