Pohađanje vjeronauka u centrima za učenike s teškoćama 2015./2016.

centaručenicivjeroučenicipostotak
Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonaći – Split343294,11 %
Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj – Split582441,37 %
Centar za autizam – Split514996,07 %
U K U P N O14310573,42 %

Zanimljivosti

Riječ u hebrejskom koja znači “korablja” upotrebljava se samo za Noinu korablju i košaru u kojoj je Mojsije plutao NIlom.

Humor

Na jednom hrvatskom fakultetu profesor pita studenta: ‘Gdje se vidite nakon što završite fakultet?’ – ‘Na Zavodu za zapošljavanje.’ – odgovori student.

Poslovice

Kad bogataš postane siromah, postane i učitelj. (Kineska)