Pohađanje vjeronauka u centrima za učenike s teškoćama 2013./2014.

centaručenicivjeroučenicipostotak
Centar za odgoj i obrazovanje “Juraj Bonaći” – Split555498,18 %
Centar za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj ” – Split3030100 %
Centar za autizam – Split443988,63 %
U K U P N O12912395,34 %

Zanimljivosti

Iako je položaj gladijatora u Rimskom carstvu bio malo bolji od položaja robova vješti gladijatori bili su poštivani kao heroji.

Humor

Kompjuter me pobijedio u šahu. – Poslije sam ga prebio.

Poslovice

Djeca dobivaju udarce koji pripadaju roditeljima. (Talijanska)