Pohađanje vjeronauka u centrima za učenike s teškoćama 2013./2014.

centar učenici vjeroučenici postotak
Centar za odgoj i obrazovanje “Juraj Bonaći” – Split 55 54 98,18 %
Centar za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj ” – Split 30 30 100 %
Centar za autizam – Split 44 39 88,63 %
U K U P N O 129 123 95,34 %

Zanimljivosti

U Egiptu su mačke bile smatrane svetim životinjama, a kazna za njihovo ubojstvo bila je smrt. Ako bi u nekoj kući mačka uginula prirodnom smrću, svi članovi obitelji morali su ući u punu korotu, kao da je umro neki njihov bliski rođak.

Humor

“Sigurno ste do sada slušali brojna teološka predavanja”, obraća se dekan profesoru s dugim radnim stažom. “Da”, odgovara mu profesor, “ali Bog mi je dao milost da unatoč svemu, još uvijek vjerujem u Njega”.

Poslovice

Zrno pijeska u oku može sakriti cijelu planinu! (Japanska poslovica )