Pohađanje vjeronauka u centrima za učenike s teškoćama 2013./2014.

centaručenicivjeroučenicipostotak
Centar za odgoj i obrazovanje “Juraj Bonaći” – Split555498,18 %
Centar za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj ” – Split3030100 %
Centar za autizam – Split443988,63 %
U K U P N O12912395,34 %

Zanimljivosti

U Brazilu sa 2,5 milijuna djece i mladih radi 492 370 vjeroučitelja.

Humor

MAJKA: Sine, jesi li bio dobar u crkvi? SIN: Jesam, mama. Sve sam slušao i pazio, a kad mi je jedan gospodin ponudio košaricu s novcem rekao sam: “Ne, hvala!”

Poslovice

Ako hoćeš nešto reći, prvo provjeri tko će te slušati. (Gruzijska poslovica)