Pohađanje vjeronauka u centrima za učenike s teškoćama 2013./2014.

centaručenicivjeroučenicipostotak
Centar za odgoj i obrazovanje “Juraj Bonaći” – Split555498,18 %
Centar za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj ” – Split3030100 %
Centar za autizam – Split443988,63 %
U K U P N O12912395,34 %

Zanimljivosti

Svakog petka iz samostana sv. Spasitelja u Jeruzalemu kreće križni put Ulicom bola (Via Dolorosa) do Kalvarije osim prvog petka nakon Božića i ako je sam Božić u petak. U slučaju nevremena križni put je u crkvi.

Humor

- Čuvajte se dobro, jer ne želim mučenike čijim relikvijama nema ni traga ili su neprikladne za izlaganje pred štovatelje…

Poslovice

Vreća škrtca nema vrha, a vreća rasipnika nema dna. (Rumunjska poslovica)