Pohađanje vjeronauka u centrima za učenike s teškoćama 2012./2013.

centaručenicivjeroučenicipostotak
Centar za odgoj i obrazovanje “Juraj Bonaći” – Split1346145,52 %
Centar za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj ” – Split2828100 %
Centar za autizam – Split423992,85 %
U K U P N O20412862,74 %

Zanimljivosti

Najveće zvono na svijetu teži 160 tona, visoko je 6,14 metara i ima promjer 6,6 metara, a izloženo je u Moskovskom Kremlju.

Humor

Poglavar reda ispraća skupinu misionara koji odlaze među kanibale. Na kraju svoga ohrabrujućeg govora reče im:

Poslovice

Kad bogataš postane siromah, postane i učitelj. (Kineska)