Pohađanje vjeronauka u centrima za učenike s teškoćama 2012./2013.

centar učenici vjeroučenici postotak
Centar za odgoj i obrazovanje “Juraj Bonaći” – Split 134 61 45,52 %
Centar za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj ” – Split 28 28 100 %
Centar za autizam – Split 42 39 92,85 %
U K U P N O 204 128 62,74 %

Zanimljivosti

U Bologni je izgrađen najduži natkriveni prolaz na svijetu (3,6 km) kako bi se u došašću Gospin kip mogao prenijeti iz crkve Madonna di San Luka u grad.

Humor

Kompjuter me pobijedio u šahu. – Poslije sam ga prebio.

Poslovice

Kad bogataš postane siromah, postane i učitelj. (Kineska)