Pohađanje vjeronauka u centrima za učenike s teškoćama 2011./2012.

centar učenici vjeroučenici postotak
Centar za odgoj i obrazovanje “Juraj Bonaći” – Split 136 56 40,28 %
Centar za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj ” – Split 29 29 100 %
Centar za autizam – Split 46 41 89,13 %
U K U P N O 214 126 58,87 %

Zanimljivosti

Riječ u hebrejskom koja znači “korablja” upotrebljava se samo za Noinu korablju i košaru u kojoj je Mojsije plutao NIlom.

Humor

Noa, možda je ipak bolje da ribe ostanu u vodi?!?

Poslovice

Živi s ljudima kao da te Bog gleda, a govori s Bogom kao da te ljudi slušaju. (Seneka)