Pohađanje vjeronauka u centrima za učenike s teškoćama 2008./2009.

centar učenici vjeroučenici postotak
Centar “Juraj Bonaći” – Split 27 26 96,29 %
Centar “Slava Raškaj ” – Split 53 53 100 %
Centar za autizam 12 12 100 %
U K U P N O 92 91 98,91 %

Zanimljivosti

Origen svjedoči da se Baraba zvao Isus. Ime BAR ABA znači sin oca ili na aramejskom sin učitelja.

Humor

Dva čovjeka hodaju pustinjom. Prvi reče: “Imam jednu dobru i jednu lošu vijest. Loša je: i danas ćemo gutati pijesak.” “A koja je dobra?” “Pogledaj koliko ga ima.”

Poslovice

Kada je ljubav mršava, mane su debele. (Engleska)