Pohađanje vjeronauka u centrima za učenike s teškoćama 2008./2009.

centar učenici vjeroučenici postotak
Centar “Juraj Bonaći” – Split 27 26 96,29 %
Centar “Slava Raškaj ” – Split 53 53 100 %
Centar za autizam 12 12 100 %
U K U P N O 92 91 98,91 %

Zanimljivosti

Ne zna se kad niti kako je nastala slika Crne Gospe u Jasnoj Gori u Poljskoj. Autorstvo slike tradicija pripisuje čak sv. Luki Evanđelistu.

Humor

Majka prati goste do izlaznih vrata, a dijete trči za njom. Mama mu kaže: – Kako se kaže kad gosti odlaze? – Hvala Bogu! – dijete odgovori.

Poslovice

Dobar slikar ne daje ime svojoj slici, loš mora. (Poljska)