Pohađanje vjeronauka u centrima za učenike s teškoćama 2008./2009.

centaručenicivjeroučenicipostotak
Centar “Juraj Bonaći” – Split272696,29 %
Centar “Slava Raškaj ” – Split5353100 %
Centar za autizam1212100 %
U K U P N O929198,91 %

Zanimljivosti

Puno ime Los Angelesa je ”El Pueblo de Nuestra Senora la Reina de los Angeles de Porciuncula”, što u prijevodu znači Grad Anđela.

Humor

Nakon sata vjeronauka potukla se dva dječaka na školskom dvorištu. Vjeroučiteljica ih razdvoji i ukori starijega: “Sram te i stid bilo! A prije pet minuta smo govorili: Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga!” “On nije moj bližnji”, odgovori dječak, „On je moj brat!”

Poslovice

Kad bogataš postane siromah, postane i učitelj. (Kineska)