Pohađanje vjeronauka u centrima za učenike s teškoćama 2007./2008.

centaručenicivjeroučenicipostotak
Centar “Juraj Bonaći” – Split2053115,12 %
Centar “Slava Raškaj ” – Split5454100 %
Centar za autizam3535100 %
U K U P N O29412040,81%

Zanimljivosti

Ispred ikone Marijina Navještenja na otoku Tinos u Grčkoj mora jednom u životu proći svaki Rom pravoslavne vjere. Glavnom ulicom do svetišta, 800 metara prolaze uglavnom na koljenima ili puzeći. Katolici ovo pravoslavno svetište nazivaju Egejskim Lurdesom.

Humor

– Što naprave naši nogometaši kad pobijede Argentinu? – Ugase playstation!

Poslovice

Živi s ljudima kao da te Bog gleda, a govori s Bogom kao da te ljudi slušaju. (Seneka)