Pohađanje vjeronauka u centrima za učenike s teškoćama 2007./2008.

centaručenicivjeroučenicipostotak
Centar “Juraj Bonaći” – Split2053115,12 %
Centar “Slava Raškaj ” – Split5454100 %
Centar za autizam3535100 %
U K U P N O29412040,81%

Zanimljivosti

Svakog dana rodi se 364 321 beba a umre 147 137. Dakle planeta je svakoga dana bogatija za 217 184 čovjeka.

Humor

– Što naprave naši nogometaši kad pobijede Argentinu? – Ugase playstation!

Poslovice

S ciljem pred očima i najsporiji napreduju brže nego oni najbrži bez cilja! (Lessing)