Pohađanje vjeronauka u centrima za učenike s teškoćama 2004./2005.

centaručenicivjeroučenicipostotak
Centar “Juraj Bonaći” – Split1609559,37 %
Centar “Slava Raškaj” – Split1103834,54 %
Centar za autizam – Split261038,46
U K U P N O29614348,31%

Zanimljivosti

Ljudi su ubijali crne pijetle jer su vjerovali da se iz njih razvija zmaj ili bazilisk (biće iz bajke s pogledom koji ubija).

Humor

Imaš li Facebook? – DA MSN? – DA Skype? – DA Twitter? – DA A mozak? – Imam i njega ali sam zaboravio lozinku.

Poslovice

Dobar slikar ne daje ime svojoj slici, loš mora. (Poljska)