Čovjek je osoba (priprema MV)

122 preuzimanja

Zanimljivosti

TRISKAIDEKAFOBIJA je strah od broja 13, a PARASKEVIDEKATRIAFOBIJA je strah od petka 13.

Humor

oglas u novinama: “Trži se mačka intelektualka spremna loviti miševe u školskoj biblioteci”.

Poslovice

Hvalisanje je početak sramote. (Japanska)