Rezultati pretraživanja

Abraham vjeruje Bogu (priprema IP)
 342 preuzimanja
 27.32 KB
Preuzimanje ( docx )
Abraham - dovrši crtež - radni list
 82 preuzimanja
 564.55 KB
Preuzimanje ( pdf )
Pogodi tko sam (Abraham - David)
 357 preuzimanja
 240.32 KB
Preuzimanje ( pdf )
Od Abrahama do Davida
 66 preuzimanja
 258.8 KB
Preuzimanje ( pdf )
Abraham i Sara
 242 preuzimanja
 236.55 KB
Preuzimanje ( pdf )
Abraham i Izak
 367 preuzimanja
 1.1 MB
Preuzimanje ( pdf )
Abraham - otac naroda
 168 preuzimanja
 106.64 KB
Preuzimanje ( pdf )
Abraham putuje u Obećanu zemlju
 128 preuzimanja
 246.56 KB
Preuzimanje ( pdf )
Abraham i Lot se dijele
 10 preuzimanja
 161.87 KB
Preuzimanje ( pdf )
Abraham - uzor vjere
 730 preuzimanja
 456.23 KB
Preuzimanje ( pdf )
Abraham praotac naroda – pps
 651 preuzimanja
 1.2 MB
Preuzimanje ( pps )
Abraham čovjek koji je razgovarao s Bogom – pps
 586 preuzimanja
 691 KB
Preuzimanje ( pps )
Abraham – dječji pps
 47 preuzimanja
 423 KB
Preuzimanje ( pps )

Zanimljivosti

Prvu školu u Hrvatskoj osnovali su benediktinci u Rižinicama pored Solina, u 9. st. za vladavine kneza Trpimira.

Humor

Škrtac na umoru, žali se svećeniku, prije ispovijedi, da bi mu bilo lakše otići s ovoga svijeta kada bi mogao ponijeti i svoj novac. Ispovjednik ga tješi riječima: Novac bi Vam tamo ionako izgorio ili bi se rastopio.

Poslovice

Kada je ljubav mršava, mane su debele. (Engleska)