riba i križ, kršćanski simboli VJERONAUK ZA DRUGAŠE, A I ONE KOJI TO NISU

Kviz sa 21pitanjem iz vjeronauka za učenike drugih razreda osnovne škole.

  
Kviz se rješava klikom na sličicu upitnika. Vrijeme za rješavanje ovog kviza je 10 minuta.
Ako ne uspijete, možete pokušati ponovo. Pitanja će biti ista ali drukčije raspoređena.