OVO JE MOJ LJUBLJENI SIN - PONAVLJANJE ZA UČENIKE 4. RAZREDA, ALI NE SAMO NJIH

Kviz sa 20 pitanja iz vjeronauka

  
Kviz se rješava klikom na sličicu upitnika. Vrijeme za rješavanje ovog kviza je 10 minuta.
Ako ne uspijete, možete pokušati ponovo. Pitanja će biti ista ali drukčije raspoređena.