Krist spasitelj svijeta40 PITANJA O KRŠĆANSTVU, A POSEBNO LATINSKOG OBREDA

  
Kviz se rješava klikom na sličicu upitnika. Vrijeme za rješavanje ovog kviza je 10 minuta.
Ako ne uspijete, možete pokušati ponovo. Pitanja će biti ista ali drukčije raspoređena.