BOŽIĆNI KVIZ ZA VJERONAUK U TREĆEM RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE

Kviz sa 14 pitanja iz Katoličkog vjeronauka

  
Kviz se rješava klikom na sličicu upitnika. Vrijeme za rješavanje ovog kviza je 10 minuta.
Ako ne uspijete, možete pokušati ponovo. Pitanja će biti ista ali drukčije raspoređena.