BOŽIĆNI KVIZ ZA VJERONAUK U SEDMOM RAZREDU

Kviz sa 13 pitanja iz Katoličkog vjeronauka

  
Kviz se rješava klikom na sličicu upitnika. Vrijeme za rješavanje ovog kviza je 8 minuta.
Ako ne uspijete, možete pokušati ponovo. Pitanja će biti ista ali drukčije raspoređena.