BOŽIĆNI KVIZ ZA VJERONAUK U PRVOM RAZREDU

Kviz sa 12 pitanja iz Katoličkog vjeronauka

  
Kviz se rješava klikom na sličicu upitnika. Vrijeme za rješavanje ovog kviza je 12 minuta.
Ako ne uspijete, možete pokušati ponovo. Pitanja će biti ista ali drukčije raspoređena.