BOŽIĆNI KVIZ ZA VJERONAUK U DRUGOM RAZREDU

Kviz sa 15 pitanja iz Katoličkog vjeronauka

  
Kviz se rješava klikom na sličicu upitnika. Vrijeme za rješavanje ovog kviza je 12 minuta.
Ako ne uspijete, možete pokušati ponovo. Pitanja će biti ista ali drukčije raspoređena.