Marija"FIDELISSIMA ADVOCATA CROATIAE" - NAJVJERNIJA ODVJETNICA HRVATSKE

Kviz sa 35 pitanja o Blaženoj Djevici Mariji, najvjernijoj odvjetnici Hrvatske

  
Kviz se rješava klikom na sličicu upitnika. Vrijeme za rješavanje ovog kviza je 13 minuta.
Ako ne uspijete, možete pokušati ponovo. Pitanja će biti ista ali drukčije raspoređena.