Zanimljivosti

TRISKAIDEKAFOBIJA je strah od broja 13, a PARASKEVIDEKATRIAFOBIJA je strah od petka 13.

Humor

Što radi crnogorski virus u kompjuteru? – NIŠTA.

Poslovice

Zrno pijeska u oku može sakriti cijelu planinu! (Japanska poslovica )