Zanimljivosti

Riječ u hebrejskom koja znači “korablja” upotrebljava se samo za Noinu korablju i košaru u kojoj je Mojsije plutao NIlom.

Humor

Molitva informatičara: “U ime Oca, i Sina i Duha Svetoga. ENTER! ”

Poslovice

Hrabrost je strah koji je izgovorio molitvu. (Anoniman)